اخبار و رويدادها

تاريخ : 25/09/1388
منبع : انجمن ژئوفيزيك ايران


عنوان : برگزاری بیست وششمین جلسه هیآت مدیره دوره سوم انجمن ژئوفیزیک ایران

شرح خبر :

  بیست و ششمین جلسه اعضای هیأت مدیره انجمن ژئوفیزیک ایران در تاریخ 22/9/88 با حضور اعضا و منتخبین دوره چهارم انجمن برگزار شد. در این جلسه پیرامون مسائل مربوط به برگزاری چهاردهمین کنفرانس انجمن ژئوفیزیک ایران بحث شد و شرح وظایف و اعضای کمیته های علمی و اجرایی کنفرانس تعیین شد.
  در ادامه جلسه مذکور مسائل جاری مربوط به انجمن ژئوفیزیک ایران مورد بحث قرار گرفت.
  لازم به یادآوری است جلسه هم اندیشی انجمن با نمایندگان مراکز علمی و پژوهشی در تاریخ 25/9/88 به منظور بررسی مسائل چهاردهمین کنفرانس با حضور اعضای هیأت مدیره برگزار می گردد.