اخبار و رويدادها

تاريخ : 23/08/1388
منبع : انجمن ژئوفيزيك ايران


عنوان : برگزاری نخستین جلسه هیأت مدیره دوره چهارم انجمن ژئوفیزیک ایران،10 /8/88

شرح خبر :

  نخستین جلسه اعضای منتخب هیأت مدیره جدید انجمن ژئوفیزیک ایران در تاریخ 10/8/88 با حضوراعضاي دوره سوم انجمن ژئوفیزیک ایران برگزار شد. در این جلسه آقای دکتر نوربخش میرزائی به عنوان ریاست انجمن، آقای دکتر محمد رضا قایمقامیان به عنوان نائب رئیس، آقای دکتر محمدرضا حاتمی به عنوان دبیر انجمن ،آقای دکتر محمد تاتار به عنوان مسئول كميته هاي علمي و خانم دکتر کتایون بهزاد افشار به عنوان خزانه دار انتخاب شدند. در ادامه جلسه مسا ئل مربوط به برگزاری چهاردهمین کنفرانس انجمن ژئوفیزیک ایران مورد بحث قرار گرفت و تصمیماتی در این زمینه اتخاذ شد.
  لازم به يادآوري است نوبت دوم مجمع عمومي عادي و فوق العاده انجمن در تاريخ 26/ 07/88 در محل سالن كنفرانس موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران با حضور نماينده وزرات علوم و تحقيقات وفناوري تشكيل و اعضاي هيأت مديره وبازرس دوره چهارم انجمن را انتخاب كردند كه درنتيجه آقايان دكتر مجيد بيدهندي، دكتر نوربخش ميرزايي، دکتر محمدرضا حاتمی ، دکتر محمدرضا قایمقامیان، دکتر محمد تاتار، دكتر كاظم كاظمي، خانم دکتر کتایون بهزاد افشار به عنوان عضو اصلي و آقايان دكتر مجيد آزادي و دكترمحمد مختاري به عنوان عضو علي‌البدل هيأت مديره و آقاي مهندس شاهين به عنوان بازرس اصلي و آقاي دكتر علي بيت الهي به سمت بازرس علي‌البدل انتخاب شدند.