اخبار و رويدادها

تاريخ : 1399/11/18
عنوان : رتبه مجله ژئوفیزیک ایران در ارزیابی سال ۹۸ نشریات علمی وزارت علوم

شرح خبر :

  مجله ژئوفیزیک ایران در ارزیابی و رتبه بندی سال ۹۸ نشریات علمی وزارت علوم در بالاترین رتبه (بین المللی) قرار گرفت.

پيوند مرتبط: https://journals.msrt.ir/Search?Term=%DA%98%D8%A6%D9%88%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86&Group=&Applicant=&AssociationId=&UniversityId=