اخبار و رويدادها

تاريخ : 1399/08/17
عنوان : کمیته بانوان انجمن ژئوفیزیک ایران

شرح خبر :

  پیرو مصوبه هیات مدیره انجمن ژئوفیزیک ایران مبنی بر تشکیل کمیته بانوان انجمن ژئوفیزیک جلسه ای با حضور همه بانوان عضو انجمن ژئوفیزیک ایران روز شنبه ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۸-۲۰ به صورت ویدیو کنفرانس برگزار میگردد. بانوان عضو انجمن که علاقمند به شرکت در این جلسه هستند و در نوزدهمین کنفرانس ژيوفیزیک شرکت نمودهاند برای شرکت در جلسه به لینک
  
  http://94.182.133.80/nigs
  
  مراجعه نمایند. سایر بانوان فرهیخته ژئوفیزیک می توانند با ارسال مشخصات خود از طریق ایمیل به دبیرخانه انجمن
  
  برای شرکت در جلسه اعلام آمادگی نمایند.