اخبار و رويدادها

تاريخ : 1399/06/25
عنوان : کارگاه مجازی آموزش محاسبه کاهندگی امواج کدا با نرم افزار SESAN11

شرح خبر :

  انجمن ژئوفیزیک ایران برگزار می کند:
  کارگاه مجازی آموزش محاسبه کاهندگی امواج کدا با نرم افزار SESAN11
  توسط خانم مهندس مهدیه سفری

پيوند مرتبط: https://eseminar.tv/wb14355