اخبار و رويدادها

تاريخ : 1399/03/12
عنوان : اختصاص شناسه بین المللی DOI به مقالات پذیرفته شده مجله ژئوفیزیک ایران از ابتدای سال 2020

شرح خبر :

  مجله ژئوفیزیک ایران شناسه بین المللی DOI را به تمامی مقالات پذیرش شده از ابتدای سال 2020 اختصاص دا د.