اخبار و رويدادها

تاريخ : 1399/01/17
عنوان : 16 امین جلسه هیات مدیره انجمن به صورت مجازی برگزار شد.

شرح خبر :

  16 امین جلسه هیات مدیره انجمن به صورت مجازی برگزار شد. از جمله مصوبات این جلسه تغییر تاریخ برگزاری نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک به 14 و 15 آبان 1399 میباشد. متعاقبا هم مهلت ارسال مقالات به دبیرخانه کنفرانس تا 30 تیر ماه تمدید گردید.