اخبار و رويدادها

تاريخ : 1399/01/13
عنوان : انجمن ژئوفیزیک ایران کارگاه مجازی آموزش ترسیم نقشه با نرم افزار GMT را برگزار نمود.

شرح خبر :

  نجمن ژئوفیزیک ایران کارگاه مجازی آموزش ترسیم نقشه با نرم افزار GMT را در روزهای 19 و 20 فروردین 1399 برگزار نمود.

پيوند مرتبط: https://eseminar.tv/wb4614