اخبار و رويدادها

تاريخ : 1398/12/27
عنوان : اولین جلسه کارگروه اجرائی نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران به صورت مجازی برگزار شد.

شرح خبر :

  اولین جلسه کارگروه اجرائی نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران به صورت مجازی برگزار شد.