اخبار و رويدادها

تاريخ : 1398/12/27
عنوان : کارگاه مجازی مدل سازی داده های ژئوفیزیکی

شرح خبر :

  کارگاه مجازی مدل سازی داده های ژئوفیزیکی در روزهای 5 و 7 فروردین 1399 برگزار می شود.

پيوند مرتبط: https://eseminar.tv/wb3840