اخبار و رويدادها

تاريخ : 1398/12/25
عنوان : 15 امین جلسه هیات مدیره انجمن به صورت مجازی برگزار شد.

شرح خبر :

  نظر به هشدار وزارت بهداشت بابت اجتناب از برگزاری هر گونه تجمع 15 امین جلسه هیات مدیره انجمن ژئوفیزیک ایران به صورت مجازی برگزار شد.