اخبار و رويدادها

تاريخ : 1398/12/20
عنوان : انجمن ژئوفیزیک ایران با همکاری پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله کارگاه مجاری برگزار می کند.

شرح خبر :

  انجمن ژئوفیزیک ایران با همکاری پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله کارگاه مجاری تعیین سازو کار کانونی زلزله را برگزار می کند.

پيوند مرتبط: https://eseminar.tv/wb2826