اخبار و رويدادها

تاريخ : 1398/07/20
عنوان : عضویت انجمن ژئوفیزیک ایران در شورای انجمنهای علمی

شرح خبر :

  انجمن ژئوفیزیک ایران با رتبه A در بین انجمنهای علمی ایران به عضویت شورای انجمنهای علمی کشور درآمد.

پيوند مرتبط: گواهی عضویت