اخبار و رويدادها

تاريخ : 11/07/1388
منبع : انجمن ژئوفيزيك ايران


عنوان : سردبير و اعضاي جديد هيأت تحريريه مجله ژئوفيزيك ايران انتخاب شدند

شرح خبر :

  بنا به پيشنهاد هيأت مديره انجمن ژئوفيزيك ايران و تأييديه كميسيون بررسي نشريات علمي كشور كه طي نامه شماره 950/11/3 مورخ 28/5/88 مدير‌كل محترم امور پژوهشي وزارت علوم تحقيقات و فناوري به انجمن ابلاغ شده است، اعضاي جديد هيأت تحريريه مجله ژئوفيزيك ايران به شرح ذيل: آقايان
   دكتر عبدالمجيد يعقوب‌پور،
  دكتر عباسعلي علي‌اكبري بيدختي،
  دكتر محمدرضا قيطانچي،
  دکتر عبدالرحیم جواهریان (سردبیر)،
  دكتر محمدرضا قائمقاميان،
  دكتر وحيد ابراهيم‌زاده اردستاني
  و دكتر نوربخش ميرزايي
  انتخاب و مشغول به‌كار شدند.
  اولين جلسه هيأت تحريريه مذكور مورخ 25/6/88 در دفتر انجمن ژئوفيزيك ايران برگزار گرديد.

پيوند مرتبط: مجله ژئوفیزیک ایرن