اخبار و رويدادها

تاريخ : 1397/02/10
عنوان : مجمع عمومی عادی

شرح خبر :

  از اعضای پیوسته انجمن ژئوفیزیک ایران دعوت می¬شود در جلسه مجمع عمومی عادی (نوبت اول) در ساعت 14 روز پنجشنبه مورخ 20/02/97 به نشانی: تهران، خیابان کارگر شمالی، ساختمان شماره 3 موسسه ژئوفیزیک، طبقه اول، سالن احمدی روشن، حضور بهم رسانند.

پيوند مرتبط: آگهی روزنامه