اخبار و رويدادها

تاريخ : 08/07/1388
منبع : انجمن ژئوفيزيك ايران


عنوان : برگزاري مجمع عمومي فوق‌العاده و عادي (نوبت دوم) انجمن ژئوفيزيك ايران 26/7/1388 ساعت 16

شرح خبر :

  به دليل اينكه در دعوت نخست مجمع عمومي فوق‌العاده و عادي انجمن ژئوفيزيك ايران، جلسه رسميت نيافت. نوبت دوم مجمع عمومي فوق‌العاده و عادي انجمن ژئوفيزيك ايران در تاريخ 26/7/1388 برگزار مي‌گردد.
  بدينوسيله از كليه اعضاي پيوسته انجمن ژئوفيزيك ايران دعوت بعمل مي‌آيد تا در اين جلسه حضور به‌هم رسانند.
  ضمناً، اعضاي دانشجوئي انجمن كه در حال حاضر فارغ‌التحصيل شده‌اند، با توجه به شرايط عضويت پيوسته، مي‌توانند با تكميل مجدد فرم عضويت از طریق وبگاه به عضويت پيوسته انجمن درآيند.

پيوند مرتبط: برگزاري مجمع عمومي فوق‌العاده و عادي (نوبت دوم) انجمن ژئوفيزيك ايران