اخبار و رويدادها

تاريخ : 1396/11/18
عنوان : تمدید مهلت ارسال مقالات هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران

شرح خبر :

  نظر به درخواستهای مکرر دانشجویان و اساتید محترم مهلت ارسال مقالات هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران یک ماه تمدید شد. لذا آخریت تاریخ ارسال مقالات 20 اسفند ماه 1396 خواهد بود. شایان ذکر است این تاریخ به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.