اخبار و رويدادها

تاريخ : 1396/08/27
عنوان : انجمن ژئوفیزیک ایران حادثه تلخ و مصیبت بار زمین لرزه شامگاه یکشنبه 21 آبان

شرح خبر :

  انجمن ژئوفیزیک ایران حادثه تلخ و مصیبت بار زمین لرزه شامگاه یکشنبه 21 آبان که به جان باختن شماری از هموطنان در استان کرمانشاه منجر شد و مصدومان فراوان و خسارات مادی و معنوی بسیاری به بار آورد را عموم مردم استان کرمانشاه، خاصه خانواده های مصیبت دیده تسلیت گفته و از خداوند منان طلب آمرزش برای قربانیان و آرزوی شفای عاجل مجروحان و صبر و شکیبایی برای بازماندگان را دارند.