اخبار و رويدادها

تاريخ : 11/02/1387
منبع : پايگاه اطلاع رساني موسسه ژئوفيزيك


عنوان : موسسه ژئوفيزيك به عنوان مسئول مديريت اطلاعات لرزه‌اي كشور تعيين شد.

شرح خبر :

  ستاد پيشگيري و مديريت بحران در حوادث طبيعي و غير مترقبه كشور، وظايف جديد موسسه ژئوفيزيك را تصويب كرد.
  موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران به منظور دريافت و جمع‌آوري اطلاعات مراكز علمي ذيربط در ثبت زمين‌لرزه و پردازش اين اطلاعات و نيز مطالعه پيش‌نشانگرهاي زمين‌لرزه و امكان‌سنجي پيش‌بيني وقوع و يا عدم وقوع آن، به عنوان مسئول مديريت اطلاعات لرزه‌اي كشور تعيين گرديد. بر اساس اين مصوبه موسسه ژئوفيزيك موظف به اقدامات زير مي‌باشد:
  الف ـ اطلاع‌رساني مناسب، سريع و شبانه‌روزي وقوع زمين‌لرزه‌هاي كشور به دستگاهها و مراكز ذيربط
  ب ـ دريافت، جمع‌آوري، پردازش و تحليل داده‌هاي لرزه‌اي مراكز مختلف
  ج ـ بررسي و تحليل پيش‌نشانگرهاي وقوع زمين‌لرزه
  د ـ هشدار در خصوص وقوع احتمالي زمينلرزه در مناطق مختلف كشور به مسئولان ذيربط
  هـ ـ بررسي و تحليل اخبار و شايعات مربوط به وقوع زمين‌لرزه
  همچنين طبق ماده 2 اين مصوبه، كليه مراكزي كه به نحوي دارندۀ تجهيزات و ايستگاههاي لرزه‌سنجي و شتاب‌‌سنجي در كشور مي‌باشند، موظفند اطلاعات و داده‌هاي توليد شدۀ خود را به صورت برخط (Online) در اختيار موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران قرار دهند.

پيوند مرتبط: اصل خبر