اخبار و رويدادها

تاريخ : 1396/03/06
عنوان : هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران

شرح خبر :

  انجمن ژئوفیزیک ایران در نظر دارد تا هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران را در اردیبهشت ماه 1397 برگزار نماید.