اخبار و رويدادها

تاريخ : 1395/07/28
عنوان : دومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت

شرح خبر :

  انجمن ژئومکانیک نفت ایران با همکاری مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، دانشگاه صنعتی شاهرود و انجمن اروپایی مهندسین و محققین زمین (EAGE) «دومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت؛ کاهش مخاطات اکتشاف و تولید» را در تاریخ 5 الی 7 بهمن ماه سال جاری، در محل مدیریت اکتشاف برگزار خواهد کرد.