اخبار و رويدادها

تاريخ : 1394/11/05
عنوان : مجله پژوهشهای ژئوفیزیک کاربردی

شرح خبر :

  در راستای اهداف كلي انجمن ژئوفیزیک ایران در کنار مجله ژئوفیزیک ایران که سالانه 4 شماره از آن منتشر می شود، با همکاری دانشگاه صنعتی شاهرود موفق به اخذ مجوز چاپ نشریه ای جدید با عنوان " پژوهشهای ژئوفیزیک کاربردی" با اعتبار علمی – پژوهشی شده است. لذا از کلیه اساتید، پژوهشگران، دانشجويان و محققین محترم تقاضا می شود با ارسال مقالات خود این نشریه را یاری فرمایند. برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس http://www.shahroodut.ac.ir/fa/schools/index.php?id=S010 مراجعه فرمایید.

پيوند مرتبط: مجوز انتشار مجله