اخبار و رويدادها

تاريخ : 1394/05/13
عنوان : مجله تخصصی ژئوفیزیک ایران با اعتبار علمی - پژوهشی از پذیرش مقالات فارسی و انگلیسی مرتبط با تحقیقات ژئوفیزیکی استقبال می نماید.

شرح خبر :

  مجلات علمی و پژوهشی تخصصی، از جمله منابعی هستند که محققان و پژوهش‌گران دانشگاهی، طی سالیان دراز، نتیجه پژوهش‌های خود را در قالب مقاله در این مجلات منتشر می‌نمایند. مجله علمی ژئوفیزیک ایران نیز در زمرة منابع مهم پژوهشی است.

پيوند مرتبط: متن آگهی