اخبار و رويدادها

تاريخ : 1394/05/07
عنوان : هفدهمین کنفرانس ژئوفيزيك ايران

شرح خبر :

  در راستاى توسعه و تبادل نظر علمى و فنى و ارائه آخرين دستاوردهاى علمى و پژوهشى مربوط به فيزيك زمين و فضا، انجمن ژئوفيزيك ايران با همكاري دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و مراكز علمي و فني، دستگاه هاي اجرايي، شركت ها و بخش خصوصي مرتبط، در نظر دارد هفدهمين كنفرانس ژئوفيزيك ايران را با ياري پروردگار يكتا، در نیمه دوم ارديبهشت 1395 برگزار نمايد. از دانش پژوهان سراسر كشور دعوت مىشود، با ارائه مقالات و پشتيباني هاي معنوي و مادي خود، در پربارتر نمودن اين كنفرانس همراهي و برگزار كنندگان آن را هميارى نمايند. زمانبندي كنفرانس وساير اطلاعات مرتبط با آن متعاقبا اعلام مي‌شود.