اخبار و رويدادها

تاريخ : 1394/03/16
عنوان : فرم کاندیداتوری و وکالت در انتخابات نوبت دوم مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن ژئوفیزیک ایران

شرح خبر :

  اعضای محترم پیوسته انجمن برای دریافت فرم کاندیداتوری و وکالت انتخابات دوره ششم هیأت مدیره و بازرسان انجمن اینجا کلیک نمایید.

پيوند مرتبط: Forms