اخبار و رويدادها

تاريخ : 1394/03/16
عنوان : اسامی دریافتی دبیرخانه انجمن برای کاندیدای عضویت در هیأت مدیره و بازرسی انجمن دوره ششم

شرح خبر :

  1- آقای دکتر حسین حمزه لو عضو هیأت علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله 2- آقای دکتر محمدرضا سپهوند عضو هیأت علمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان 3- سرکار خانم دکتر فرحناز تقوی عضو هیأت علمی مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران 4- آقای دکتر مهدی زارع عضو هیأت علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله 5- آقای آرش اسلامی کارشناس ارشد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله