اخبار و رويدادها

تاريخ : 1394/03/04
عنوان : مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) انجمن ژئوفیزیک ایران در روز یکشنبه 24 خرداد ماه سال جاری برگزار می شود. از اعضای محترم پیوسته انجمن دعوت می شود در این جلسه شرکت نمایند.

شرح خبر :

  از اعضای محترم پیوسته انجمن دعوت مي‌شود در جلسه مجمع عمومي عادی سالیانه (نوبت دوم) در ساعت 16 روز یکشنبه مورخ 24/03/94 به نشانی؛ تهران، انتهاي خیابان كارگر شمالي، ساختمان شماره 1، مؤسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران، حضور به‌هم رسانند.

پيوند مرتبط: متن آگهی