اخبار و رويدادها

تاريخ : 1394/02/17
عنوان : دریافت ، تکمیل و ارسال فرم عضویت انجمن ژئوفیزیک ایران

شرح خبر :

  از اعضای محترم انجمن ژئوفیزیک ایران درخواست مي نمايد، فایل فرم عضویت را دریافت، تکمیل و ارسال نموده و نسبت به پرداخت هزینه عضویت سال 1394و سالهای پرداخت نشده خود، اقدام نمایند. يادآوري مي شود كه پذیرش و ادامه عضویت اعضای گرامی، براساس فصل 3، ماده 8 اساسنامه انجمن، منوط به پرداخت پيوسته سالیانه حق عضویت، می¬باشد.
  صدور کارت و شماره عضویت در انجمن و یا برخورداری از هرگونه امتیاز (تخفيف در هزينه هاي ثيت نام و شركت در کارگاه، کنفرانس و...)، مستلزم حفظ پيوستگي ارتباط و مناسبات شما با انجمن و به ويژه پرداخت حق عضویت سالانه، در زمان مناسب و قابل برنامه ريزي براي پيشبرد اهداف انجمن، می¬باشد.
  با سپاس از اعضای ارجمند و پشتيبانان رسالت علمي- پژوهشی، فرهنگی و اجتماعي انجمن ژئوفیزیک ایران

پيوند مرتبط: فایل فرم عضویت