اخبار و رويدادها

تاريخ : 1394/02/15
عنوان : برنامه زمانبندی ارائه مقالات دومین سمینار ژئوفیزیک اکتشافی نفت

شرح خبر :

  کمیته علمی دومین سمینار ژئوفیزیک اکتشافی نفت برنامه زمانبندی ارائه مقالات شفاهی و پوستری دومین سمیناررا اعلام نمودند. برای دریافت برنامه متن آگهی را کلیک نمایید.

پيوند مرتبط: متن آگهی