اخبار و رويدادها

تاريخ : 1394/02/15
عنوان : مهلت ارسال فایل پاورپوینت ارائه مقالات دومین سمینار ژئوفیزیک اکتشافی نفت

شرح خبر :

  تمامی نویسندگان مقالات پذیرفته شده دومین سمینار ژئوفیزیک اکتشافی نفت، می بایست تا ساعت 10 صبح روز شنبه 19 اردیبهشت ماه فایل پاورپوینت مقاله خود را جهت هماهنگی های لازم با مدیریت اکتشاف به ایمیل انجمن ارسال نمایند.