اخبار و رويدادها

تاريخ : 1393/12/12
عنوان : نخستین بازدید علمی شناسائی ساختارها و طاقدیس های زاگرس و عملیات لرزه نگاری اکتشاف نفت بعلت آلودگی شدید هوای خوزستان به تاریخ های 27، 28 و 29 فروردین ماه 1394 موکول شد.

شرح خبر :

  هیأت مدیره انجمن ژئوفیزیک ایران در سی و چهارمین نشست ماهانه خود تصویب کرد که تاریخ بازدید علمی به علت آلودگی شدید هوای اهواز و وفور ریزگزدها، به بعد از تعطیلات سال جدید موکول شود. تاریخ اعلام شده 27 فروردین 1394 روز حرکت وتاریخ برگشت29 فروردین می باشد. ع