اخبار و رويدادها

تاريخ : 1393/08/28
عنوان : سخنرانی علمی جناب آقای دکتر ایلماز ، استاد و پیشکسوت بین المللی لرزه نگاری اکتشافی

شرح خبر :

  انجمن ژئوفیزیک ایران با همکاری شرکت انرژی توانا، مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران و دانشگاه خوارزمی سخنرانی علمی برگزار می نماید:
  سخنران: جناب آقای دکتر ایلماز استاد و پیشکسوت بین المللی لرزه نگاری اکتشافی

پيوند مرتبط: متن آگهی