اخبار و رويدادها

تاريخ : 19/04/1392
عنوان : مهلت ارسال و ثبت مقاله به دبیرخانه سمینار ژئوفیزیک اکتشافی نفت تا پایان وقت اداری پانزدهم مردادماه تمدید شد.

شرح خبر :

  به اطلاع علاقمندان به شركت در سمينار يكروزه ژئوفیزیک اکتشافی نفت ميرساند مهلت ارسال و ثبت مقاله به دبیرخانه سمینار تا پایان وقت اداری پانزدهم مردادماه تمدید شد.
  جهت اطلاعات بيشتر به سايت دبيرخانه مراجعه نماييد.

پيوند مرتبط: سايت دبيرخانه سمينار