اخبار و رويدادها

تاريخ : 18/04/1392
عنوان : توافقنامه همكاري علمي انجمن ژئوفیزیک ایران با معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی شاهرود

شرح خبر :

  انجمن ژئوفیزیک ایران به منظور ايجاد و گسترش همكاري هاي علمي و تحقيقاتي مشترك و هم افزايي در انتشار نشريه علمي- پژوهشي تحت عنوان «ژئوفيزيك كاربردي» با معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی شاهرود توافقنامه همكاري علمي منعقد نموده است.

پيوند مرتبط: توافقنامه همكاري علمي