اخبار و رويدادها

تاريخ : 28/08/1391
عنوان : برنامه برگزاری کارگاه آموزشی مغناطيس و گاما ري هوابرد

شرح خبر :

  به اطلاع شرکت کنندگان محترم در كارگاه آموزشي مغناطيس و گاما ري هوابرد میرساند؛ برنامه برگزاری کارگاه آموزشی در پیوند زیر قابل مشاهده است.
  مکان برگزاری کارگاه: انتهای خیابان کارگر شمالی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران ساختمان شماره 1، سالن کنفرانس.
  لطفا در صورت تمایل به شرکت در سخنرانی دکتر مینتی با موضوع «مغناطيس و گاما ري هوابرد» در روز دوشنبه مورخ 29/8/1391 در ساعت 10 صبح در همان مکان حضور بهم رسانید.

پيوند مرتبط: برنامه برگزاری کارگاه آموزشی مغناطيس و گاما ري هوابرد