اخبار و رويدادها

تاريخ : 02/05/1391
عنوان : اعضاء هیأت مدیره پنجمین دوره انجمن ژئوفیزیک ایران

شرح خبر :

  با برگزاری انتخابات پنجمین دوره (جدید) اعضاء هیأت مدیره انجمن ژئوفیزیک ایران در تاریخ 28/2/1391، در جلسه هماهنگی و تقسیم وظایف اعضای منتخب مورخ 9/3/1391 و پس از بحث و بررسی شرایط و چگونگی رسیدگی به کارهای مختلف و مرتبط با اداره انجمن، بر اساس اعلام آمادگی و پیشنهادهای اعضای این دوره، رأی‌گیری صورت گرفت و وظایف به شرح زیر بین اعضای این انجمن تقسیم و تصویب گردید.
  1- آقای دکتر عبدالرحیم جواهریان به عنوان رئیس هیأت مدیره
  2- آقای دکتر علی محمد نوریان به عنوان نایب رئیس
  3- خانم دکتر فرحناز تقوی به عنوان خزانه‌دار
  4- آقای دکتر امین عباسی به عنوان دبیر
  5- آقای دکتر عبدالرضا قدس به عنوان مسئول گروه‌های علمی
  لازم به یادآوری است که در این دوره انجمن، آقایان دکتر ایرج عبدالهی فرد و دکتر علی بیت الهی از اعضای هیأت مدیره و آقایان دکتر مهدی زارع و دکتر کاظم کاظمی از اعضای علی البدل هیأت مدیره می باشند. همچنین آقایان مهندس ابراهیم شاهین به عنوان بازرس اصلی و دکتر غلام جوان دولوئی به عنوان بازرس علی البدل در پنجمین دوره هیأت مدیره و بازرسی انجمن ژئوفیزیک ایران حضور دارند.